Minna Kaukonen tarttuu Pursiseuran ruoriin 2019

Jämsän Pursiseuran syyskokouksessa Hotelli Jämsässä laitettiin hallinnon tehtäviä kiertoon. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, jossa vuoden 2019 alusta Pursiseuran kommodorina aloittaa Minna Kaukonen ja neljä vuotta kommodorina toiminut Hannu Reijonen siirtyy varakommodoriksi.

Seija Miettunen  luopuu hallituksen jäsenyydestä ja samalla sihteerin- ja rahastonhoitajan tehtävistä. Seija kuitenkin jatkaa vielä hallituksen varajäsenenä.

Jorma Raami nimettiin hallitukseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi.  Muut hallituksen jäsenet Jari Inkiläinen, Vesa Raittila, Risto Pynnönen ja Keijo Siitarinen jatkavat vielä tulevassakin hallituksessa. Toisena varajäsenenä jatkaa Paavo Keskinen.

Järjestäytymiskokouksessa tammikuussa uusi hallitus sitten nimeää seuralle sihteerin ja rahastonhoitajan.

Toiminnantarkastajana jatkaa Tommilan Kaija ja varalla Vapaan Ulla. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään ja toimintasuunnitelmaehdostus hyväksyttiin päivitetyillä päivämäärillä entisen suuntaisena.

Muissa asioissa keskusteltiin toiminnan aktivoittamisesta ja uusien jäsenten hankinnasta.